M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Приоритет површине: Креативно истраживање просторних форми и облика које у основи имају ликовни и конструктивни карактер материјала који се на тржишту полупроизвода нуде као плочаста роба. Предвиђене интервенције су лучно и гребенасто савијање, пресовање, перфорирање, исецање и остало механичко деловање у складу са карактером и својствима употребљеног материјала, коришћењем доступних технологија.
Трпезаријски сто са две могућности функционалне употребе. Основна величина стола прилагођена је ергономији за четири или шест корисника, а трансформацијом је потребно добити двоструко повећану површину стола.
Кухиња: Студија случаја опремања задатог простора, системски произведеним модуларним елементима, апаратима и опремом за функцију припреме, хигијенског и безбедног чувања, термичке обраде и конзумирања хране и пића у домаћинству.