M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Ако је неко доба прожето важношћу, присуством и употребом слике-фотографије у најразличитије сврхе, онда је то актуелни контекст. Фотоапарaт у рукама младих аутора постаје оруђе да свет око себе документују, истраже, преобликују и створе. На модулу Фотографије, њима се нуде специфична знања као и подстицаји да истраже постојеће и открију нове приступе у оквиру медија дигиталне и аналогне фотографије. Студентима се пружа упознавање са историјским развојем фотографског медија, као и увид у савремене праксе, затим конкретна техничка знања као и мноштво различитих задатака из области студијске, документарне и креативне фотографије којима се подстиче развој њихових индивидуалних естетика и критичког мишљења.

Програм модула Фотографија оспособљава младе фотографе да се професионално баве фотографијом и припрема их и подстиче да проширују границе у оквиру области примењене фотографије (када је фотографија део графичког дизајна у књизи, часопису, плакату и пропагандној графици) али и у пољу самосталних уметничких пројеката заснованих на медију фотографије. Настава на модулу се обавља у просторијама Атељеа за фотографију где се налазе комплетно опремљен студио, лабораторија и рачунарска опрема.

Писмо

Наставник: др ум Јана Оршолић, редовни проф.

 

Креативна фотографија

Наставник: Владимир Перић, ванр. проф.

Графика књиге

Наставник: мр Мирјана Живковић, ванр. проф.

 

Документарна фотографија

Наставник: Александар Келић, ванр. проф.

Сарадник: др ум Лука Кликовац, уметнички сарадник