M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Поље деловања које припада овом модулу је врло широко и подразумева различите облике графичког изражавања, од ликовне преко примењене графике, илустрације, писма, до дизајна и уметности књиге и различитих врста публикација. Програм инспирише студенте да истражују и преиспитују границе, како унутар традиционално постављених оквира, тако и у оквиру нових приступа који ово поље, а нарочито дизајн публикација, померају ка другачијим начинима израде и употребе, не изузимајући узбуђења које и аутори и корисници осећају када креирана дела искачу из сфере корисности или очекиваних начина употребе.

Програм модула Графика и књига нуди теоријску подлогу, упознавање са историјским и савременим праксама из ове и сродних области, како кроз предавања тако и путем гостовања уметника и дизајнера који могу студентима да понуде нове перцепције, као и корисне информације из властитог искуства. Оне студентима помажу да пронађу властити израз и припреме се за велика очекивања у њиховом наредном професионалном опредељењу. Практична настава се одвија у факултетским радионицама за графику, ручну штампу и типографију, офсет, ситоштампу, фотографију, као и у учионицама опремљеним рачунарима и пројекторима.

Графика књиге

Наставник: мр Мирјана Живковић, ванредни професор

Писмо

Наставник: др ум Јана Оршолић, редовни професор

Графика 4

Наставник: Габријела Булатовић, ванр. професор

Илустрација

Наставник: Бобан Савић, доцент