M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Поље скулпторског деловања је изузетно комплексно, широко и стално се проширује новим дефиницијама и праксама. Скулптура је материјална, тактилна, у односу је са простором, природом, другим скулптурама, објектима, архитектуром, контекстом, а истовремено може бити и ефемерна, захтевајући тренутачну перцепцију. Скулпторски медиј као поље истраживања и експериментисања са свим поменутим аспектима, чини да ова уметничка дисциплина данас буде изузетно вибрантна и динамична, у дијалогу са наслеђеним границама и са потенцијалом да, бавећи се актуелним темама, мења и суштински утиче на непосредно окружење и садашњост, обликујући тако и контекст за будућност.

Програм модула Примењено вајарство изучава се у три области: скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора; меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета. Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.

Сарадници у настави:

Виши уметнички сарадник: Дејан Тривунац
Виши уметнички сарадник: Марко Црнобрња
Виши уметнички сарадник: Милош Раденковић
Виши уметнички сарадник: Никола Марковић

Примењено вајарство

Наставник: Вукашин Миловић, ванр. проф.

Вајање

Наставник: Горан Чпајак, ред. проф.