M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Читав спектар изражавања и стваралаштва у области обликовања просторних структура и елемената, полази од динамичне везе између човекових потреба, навика и визија. У рапидно мењајућем контексту актуелне и будуће реалности, ствараоци у овом пољу делују између идентификовања и предвиђања свих промена, односно између одговора на постојеће изазове и с друге стране, креирања нових патерна и квалитета људске егзистенције увођењем иновативних решења.
Кроз практичну наставу која припрема студенте за пројектовање и извођење конкретних решења, али и теоријску наставу која обезбеђује дијалог са историјским примерима и увид у савремене праксе у пољу дизајна простора и намештаја, студенти стичу компетенције за концептуално и критичко размишљање и за практично стваралаштво, које пружа одговор на специфичне захтеве али нуди и нове стваралачке парадигме, засноване на знању, креативности и ентузијазму младих образованих академаца.

Програм модула Дизајн ентеријера и намештаја оспособљава будуће
професионалце за самостално вођење пројектантског поступка у стварању,
ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских
склопова различитих намена и сложених функционалних садржаја у контексту
како савремене архитектуре, тако и историјских, стилских амбијената;
самостална истраживања функционално-ликовне феноменологије простора;
примену стручног и уметничког знања у пројектовању уникатно покретног и
уграђеног намештаја свих намена и категорија као и намештаја серијске,
индустријске производње; пројектовање амбијенталних , просторних,
екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора и осмишљавање
сопствених програмско – обликовних стратегија за ангажовање у урбаном
контексту у ликовном и архитектонском смислу.

Обликовање сложених просторних структура

Наставници: мр Тања Манојловић, ред. проф, Александар Мијатовић, ред. проф.
Асистент: Мирјана Милакић

Системи и типологија намештаја

Наставник: Ранко Бочина, ред. проф.