M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Графички дизајн има привилегију да учествује у најразличитијим пољима друштвених ситуација, путем презентације, оглашавања, масовне и тржишне комуникације, како би омогућио разумевање, тумачење и везу са најразличитијим типовима информација и садржаја који нас окружују. Графички дизајнери су често у незгодној позицији да балансирају између очекивања наручиоца, потрошача и властитих стваралачких слобода, између потребе за информативношћу и потребе за убеђивањем, али исто тако, они имају и могућност да визуелно обликујући, подстакну и произведу смисао, нове суштине и квалитете. У непрестано мењајућем пољу истраживања и иновација, развоја нових начина и канала интеракције и комуникације, графички дизајнери имају све већу улогу и могућност да истински промене перцепцију, свест, мисаони и искуствени простор појединца и шире заједнице, обликујући позитиван систем вредности кроз иновативна, одговорна и критички освешћена решења.

Програм модула Графички дизајн омогућава студентима да се професионално оспособе за ову сложену дисциплину која се константно развија под утицајем усложњавања тржишта, потреба и очекивања појединца и заједнице. Кроз теоријску наставу и основне предмете студенти се информишу о историјским примерима и актуелностима у области графичког дизајна, стичу основе ликовно-графичке културе, а затим се у оквиру уже стручних предмета фокусирају на специфична знања кроз конкретне пројекте и задатке. Настава је индивидуална и обавља се у просторијама Атељеа за графички дизајн које су опремљене рачунарском и другом опремом предвиђеном за рад и стваралаштво у области графичког дизајна.

Графичке комуникације

Наставник: Ненад Трифуновић, доц.

Плакат

Наставник: Елда Станковић, доц.

 

Просторна графика

Наставник: Милош Илић, ванр. проф.

Писмо

Наставник: др ум Ана Продановић, доцент