M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Тема годишњег задатка: Рејонски центар у блоку 11ц на Новом Београду, Реконструкција и адаптација РК Југоцентар

Зимски семестар: Семестрални пројекат  подразумевао је обликовну, функционалну и ликовну реконструкцију постојећег простора некадашње Робне куће Југоцентар. У фокусу истраживања је био појам заједнице. Студенти, подељени у двочлане тимове, радили су на проналажењу новог модела центра микрозаједнице, пажљиво промишљајући његов садржај, физиономију, карактер, као и потребе самих корисника. Решење представља синтезу аналитичког система обраде информација и аутентичног начина промишљања/приступа при грађењу простора обликовно ликовним формама снажног естетског и функционалног карактера.

Летњи семестар: Идејно решење одабраног садржаја у оквиру новопројектованог простора бивше РК Југоцентар – локали различите намене. Као логичан наставак промишљања на тему обликовања сложених просторних структура у оквиру објеката јавне намене, у летњем семестру студенти су се бавили детаљним пројектовањем једног од сегмената простора понуђених претходним решењем. Градећи типско решење простора одабране намене, било да је у питању објекат трговинског, угоститељског, услужног, економског, друштвеног, културног или забавног карактера, фокус је на формирању просторне структуре јасних и препознатљивих функционалних и естетских карактеристика.