M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Тема годишњег задатка: Рејонски центар у блоку 11ц на Новом Београду, Реконструкција и адаптација РК Југоцентар

Зимски семестар: Семестрални пројекат  подразумевао је обликовну, функционалну и ликовну реконструкцију постојећег простора некадашње Робне куће Југоцентар. У фокусу истраживања је био појам заједнице. Студенти, подељени у двочлане тимове, радили су на проналажењу новог модела центра микрозаједнице, пажљиво промишљајући његов садржај, физиономију, карактер, као и потребе самих корисника. Решење представља синтезу аналитичког система обраде информација и аутентичног начина промишљања/приступа при грађењу простора обликовно ликовним формама снажног естетског и функционалног карактера.

Летњи семестар: Идејно решење одабраног садржаја у оквиру новопројектованог простора бивше РК Југоцентар – локали различите намене. Као логичан наставак промишљања на тему обликовања сложених просторних структура у оквиру објеката јавне намене, у летњем семестру студенти су се бавили детаљним пројектовањем једног од сегмената простора понуђених претходним решењем. Градећи типско решење простора одабране намене, било да је у питању објекат трговинског, угоститељског, услужног, економског, друштвеног, културног или забавног карактера, фокус је на формирању просторне структуре јасних и препознатљивих функционалних и естетских карактеристика.