M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Иза сваког уметничког пројекта крије се моћ креативности.

О Факултету

Факултет примењених уметности у Београду представља академско средиште уметничког, истраживачког и научног живота, нераскидиво повезаног са најразличитијим областима наше егзистенције, материјалне културе и друштвене средине.
Комплексност студија на Факултету огледа се у многобројним ужим уметничким областима које су њима обухваћене. Настава је организована на једанаест одсека, са радионицама и учионицама са неопходном опремом. Заступљене су традиционалне технике паралелно са најновијим технолошким достигнућима, тако да се и наставни програми и опрема иновирају у складу са савременим захтевима, не занемарујући богатство културног наслеђа. Катедра за друштвено-хуманистичке науке даје студијама неопходни теоријски оквир. Посебна пажња посвећена је предметима значајним за ликовно изражавање који су заступљени на свим годинама основних студија.
Иако ће Факултет примењених уметности у Београду ове године прославити 72 године свог постојања, историјат ове школе започиње у турбулентном контексту српског друштва с краја 19. века. Почеци организоване школске наставе примењене уметности са дефинисаним програмом сежу у 1895. годину, у оквиру Српске цртачке и сликарске школе Кирила Кутлика. Настава примењене уметности у одређеном обиму одвијала се касније и у Уметничко-занатској школи, наследници Кутликовог образовног концепта, а затим врло конкретно и у оквиру Средње школе за примењену уметност. Она је основана 1938. године, а неки од најзначајнијих носиоца српске уметности тог времена, били су њени први професори. Три године по завршетку Другог светског рата, 1948. године, школа је подигнута на степен Академије, поставши тако прва високошколска институција у области примењене уметности. Свој назив мења у Факултет примењених уметности 1973. године.
У свом развоју и усложњавању, ова високошколска установа, иако врло често суочена са неповољним условима рада и подршке, имала је немерљив утицај на присуство и виталност примењене уметности, као и на њен значај за естетизацију и преображај стварности и друштва у домаћем контексту, али и шире.
Данас је то институција са наставним програмом на свим нивоима академског образовања (основним, мастер и докторским студијама) дефинисаним у оквиру три студијска програма са петнаест модула на основним и мастер студијама и једног, мултидисциплинарног студијског програма на докторским студијама, где се уметничка истраживања и праксе фузионишу са теоријским и научним оквирима. Њени професори и студенти су активни учесници на бројним домаћим и иностраним манифестацијама, добитници су значајних признања, и укључени су у савремене токове развоја различитих дисциплина примењених уметности.

Реч продекана

Талентима су потребни саборци и подршка. Не због тога што су таленти крхки и нежни, него зато што сви нивои развоја нашег друштва зависе од тога како се опходимо према талентима.
Примењену уметност није лако освојити – она је артикулисана, стратешка и иновативна делатност. Примењена уметност мора бити инстиктивна колико и промишљена. Тешко је замислити да данас постоји аспект нашег живота у коме примењена уметност на неки начин није присутна.
Како ће функционисати и изгледати наши производи, будуће индустрије и брендови, наше улице и домови се може препустити случају… или се може пажљиво осмислити. На нашим талентима је велика одговорност. У пост-индустријској ери у којој се налазимо, могућност наших талената да стварају нову вредност је нераскидиво везана са скоро сваком развојном активношћу.
Управо због тога је подршка талентима важна делатност која захтева не само потпуно ангажовање професора овог факултета, него друштва у целини.

Наш тим је
овде да вас подржи у вашим идејама

Ако имате предлог за сарадњу, ако имате предлоге за унапређење рада Факултета, ако желите да нас упознате, ако желите да нас посетите, ако желите нешто да питате или сазнате, наша врата су вам увек отворена!

143
бруцоша
131
дипломац
15
модула

Желите да се упишете на ФПУ? Јавите нам се!