M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Текстил је распрострањен у највећем делу наше материјалне културе и окружења – у свакодневици, архитектури, уметности, одевању… Текстилне форме су израз индивидуалне стваралачке маште аутора, оне су целина која указује на одређену културу и припадност, а такође су и израз иновација које нуде нове развојне технологије. Напредна истраживања уводе нове приступе у производњи, обликовању и примени текстила, одговарајући на све сложеније друштвене захтеве са свим нијансама позитивних и негативних утицаја на економски, социолошки, еколошки, културолошки аспект друштвеног постојања. Текстилне форме су и неодвојиви део историје уметности, а у савременим уметничким праксама, процеси експериментисања и истраживања како материјала тако и техника, константно проширују границе медија и усложњавају концептуална и визуелна преиспитивања и изразе у области уметности текстила.

Програм модула Текстил омогућава да студенти стичу посебна знања, вештине и искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за креативан рад у области дизајна текстила, темељи се на стимулисању индивидуалних истраживања у процесу рада, од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног, тканог текстила, плетенине и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте како у области обликовања уникатног тако и у области индустријског текстила.

Обликовање тканог и плетеног текстила 2

Наставник: др ум. Златко Цветковић, ванредни проф.
Виши уметнички сарадник: Арпад Пулаи

 

Обликовање штампаног текстила 2

Наставник: др ум Раде Пејовић, доц.
Виши стручни сарадник: мр Снежана Познановић
Стручно технички сарадник: Мирослав Миленкови

 

Таписерија

Наставник: мр Леонора Векић, ванр. проф.
Виши уметнички сарадник: Арпад Пулаи
Виши стручни сарадник: мр Снежана Познановић