M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Уна Лауренчић

Дневник из изолације
Дневник из изолације је пројекат реализован за време обавезног карантина услед пандемије Covid19. Тај период проводим код куће у Београду фокусирајући се на спајање две ствари којима се највише и најрадије бавим – фотографијом и јогом. Одлучна да извучем најбоље из непогоде која нас је задесила настаје серија фотографија Дневник из изолације с идејом да буду представљене у материјалном облику и форми визуалног дневника.
Аутопортрети приказују унутрашње стање кроз симобичне сцене док су портрети више фокусирани на дешавања у кући и заједничко провођење времена. Колор је још један фактор сепарације група. Документарне фотографије су истовремено аутентичне и стилизоване, а кроз колор међусобно усклађене. Осим фотографија, серију допуњавају и кратки ауторски текстови који прати аутопортрете како би допринели целокупном утиску дневника. Текстови су продукт личних мисли и доживљаја, а инспирисани  су стварним догађајима који су ме задесили током карантина.

Више информација о аутору: