M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

У сценском костиму, ствараоци сажимају и преплићу жељене и наметнуте реалности, властита опредељења и туђа очекивања; они приказују, интерпретирају, комуницирају, а истовремено и откривају суштину. За уобличавање костима потребне су исцрпне студије, спремност на необичне преокрете, способност сарадње и прилагођавања, али и одважност за храбре искораке, како би сценски костим био истински израз синергије и витални спој истраживачког, теоријског и практичног искуства, самосталног и колективног стваралаштва.

Програм модула Сценски костим пружа могућност студентима да се припреме и оспособе за пројектовање сценског костима за све медије – позориште, филм и телевизију, да руководе и прате реализацију својих пројеката у неком од наведених медија, да се баве истраживачким радом у струци, развијају своје способности и у оквирима конструкције и реконструкције костимских елемената и целина. Студенти се упућују на остваривање високог уметничког и естетског домета, уз поштовање традиције и бригу о свим етапама реализације сопствених идеја. Савладавши програмску материју свих предвиђених предмета студенти су оспособљени за професију костимографа која подразумева висок ниво ликовне и опште културе и познавање културних тековина своје и других средина.

предмет:  Сценски костим 2

ментор: мр Љиљана Петровић, ред. проф.
сарадник кројач: Гордана Абрамовић