M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Стваралачко поље сценографије (за филм, тв, позориште али и за сва она дешавања и перформансе која захтевају обликовање простора за своју потпуну реализацију) је уметничка форма која заиста у себи обједињује и сучељава различите аспекте, укључујући одговор на контекст, постојеће дело, на перцепцију, навике и очекивања онога ко је аутор тог дела, онога ко дело посматра или у њему учествује. У свему томе стремљење сценографа је да очува и прикаже властиту естетику и уметничку истину, чиме се сценско стваралаштво додатно усложњава. Сценска уметност континуирано проширује своје границе, бивајући истовремено и одговор и инспирација за све комплексније и захтевније подухвате у области извођачких уметности и свих области деловања које данас захтевају “позорницу”, а од сценографа флексибилност, креативне помаке и аутентичност у свом раду.

Програм модула Сценографија даје највиши ниво стручно-уметничког образовања у области сценографије. Дипломирани примењени уметник из области сценографије је у стању да стручно и компетентно обавља свој креативни посао који се састоји из: пројектовања сценографије за позориште (сцена-кутија) као и за алтернативне сценске просторе; сценографије за филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката.

Филмска и ТВ сценографија

Наставник: др ум. Јелена Сопић, доц.
Самостални стручни сарадник: Жељко Рудић

Позоришна сценографија

Наставник: мр Весна Поповић, ванр. проф.
Самостални стручни сарадник: Жељко Рудић