M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Када Анти Тонче Владиславић настоји да се приближи теорији моде, он помиње да је одело двостран отисак, који према споља осигурава исказ унутрашњих капацитета и достигнућа, како ствараоца тако и корисника. У дубокој утканости ове области стваралаштва са животом појединца и целог друштва, лежи потенцијал савременог одевања да, својом слојевитошћу која у себи садржи и осликава читав низ спољњих фактора, друштвених, културолошких и економских, али и оних унутрашњих индивидуалних капацитета и опредељења ствараоца, оплемени али и суштински измени и остави печат на окружење у којем настаје.

Програм модула Савремено одевање подстиче студенте да развијају властите идеје и креирају концепте који осликавају особене и иновативне искораке у области савременог одевања. Предавања и практичне вежбе их оспособљавају да креирају зреле пројекте на највишем уметничком и техничко-технолошко нивоу, фокусирајући се на све етапе стваралаштва, од замисли до конкретних примена и пласирања резултата стваралаштва у свет моде и шире. Програм упознаје студенте са историјом али и савременим развојем моде, како би стекли увиде и разумевање за комплексно и широко поље стваралаштва као сто је савремено одевање, као и свих утицаја које то поље оставља на појединца и друштво (и обрнуто).

Наставник: Сенка Кљакић, доц.
Сарадник: Бранкица Цветковски, моделар