M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Сликарство као визуализација и поље дијалектике измедју приказивања и репрезентације, идеје и слике, конвенције и нових пракси, нуди уметницима могућност да реализују низ различитих приступа, који својим методама, употребљеним материјалима, концептима и темама стваралаштва, могу преиспитати, ре-интерпретирати и ре-артикулисати постојеће границе и традиције сликарства у новом и измењеном контексту садашњости. Стално мењајући фактори савременог окружења и велики диверзитет данашњих потреба, очекивања и услова за рад, пред сликаре а нарочито ствараоце у пољу зидног сликарства, поставља бројне изазове али и прилике да у свом раду сажму властите уметничке истине, туђа очекивања, традиционалне концепте и нове приступе, доступна технолошка достигнућа али и садржаје и теме које ће покренути заједницу на преиспитивање, размишљање и деловање.

Програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија). Кроз предавања и упознавање са историјатом сликарства и актуелним уметничким праксама, као и кроз практичне вежбе у различитим сликарским техникама и приступима, програм оспособлајва студенте да самостално реализују властите радове и пројекте, у што зрелијем уметничком и техничком аспекту стваралаштва и продукције.

Монументално и зидно сликарство

Наставник: Никола Божовић, ред. проф.