M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Милица Бакшуновић

Легенде фотографија:

01 Затечено стање скулптуре

02 Цртеж скулптуре са унетим оштећењима

03 Затечено стање скулптуре – детаљи

04 Затечено стање скулптуре – микроскопски приказ

05 У току конзерваторских радова –  исправљање фолија

06 У току конзерваторских радова – рестаурација недостајућих партија

07 У току конзерваторских радова – постављање нових фолија

05 Скулптура након конзерваторско-рестаураторских радова

Конзервација и рестаурација скулптуре Сигнал за космос

Предмет:  скулптура “Сигнал за космос” (1966. година) са сигнатуром А.Зарин

Аутор: Александар Зарин

Збирка: Збирка Факултета ликовних уметности

Власник: Факултет ликовних уметности

Кустос: др. Оливера Ерић

Материјал: гипс и алуминијумска фолија

Димензије: 90х32х38cm

Студент: Милица Бакшуновић, четврта година основних студија