M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Андриана Раденковић

 
 
Биста др. Лазара Трифуновића  – скица предлог за јавну бисту
 
без сигнатуре
година настанка:  1972. године
материјал: гипс
димензије:  36x18x27 cm
власништво: Факултет ликовних уметности

 

фотографија 1 – Затечно стање – леви профил
Фотографија 2 – Затечно стање – анфас
Фотографија 3 – Затечно стање – десни профил
Фотографија 4 – Затечно стање – задња страна
Фотографија 5 – Уклањање површинских нечистоћа
Фотографија 6 – Детаљ – носач бисте у току конзерваорких радова
Фотографија 7 – Детаљ – постамент пре и након конзерваторских радова
Фотографија 8 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – леви профил
Фотографија 9 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – анфас
Фотографија 10 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – десни профил
Фотографија 11 -Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – задња страна