M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Кроз сарадњу уметности, технологије и науке све више се проширује стваралачко, употребно и искуствено поље индустријског дизајна, и све то у складу са актуелним тенденцијама одговорног понашања појединца и заједнице. Производи индустријског дизајна дубоко су уткани у ткиво људског постојања и функционисања друштва, како у контексту приватног тако и јавног живота. Овај аспект функционалности, у интеракцији са естетским и визуелним начелима, подстиче аналитичке и креативне процесе индустријског дизајнера, не само да пронађе решења која су одговор на специфичне захтеве окружења, већ и да, самостално или у тимским истраживањима и праксама, отвори нова питања и понуди продукте и средства која имају потенцијал да промене појединца и друштво, и да позитивно преобликују садашње и будуће обрасце постојања.

Програм модула Индустријски дизајн омогућава образовање пројектаната – индустријских дизајнера, за веома широку област индустријске производње: од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различитих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава. Основни циљеви наставног програма састоје се у образовању креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички образоване, способне за тимски рад и решавање практичних проблема.

Индустријски дизајн

Наставник: мр Душан Нешић ред. проф.
Уметнички сарадник: Мирко Вујичић

Концептуални дизајн

Наставник: мр Марко Луковић ванр. проф.

Графика производа

Наставник: Славиша Савић, доц.