M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Текстил је распрострањен у највећем делу наше материјалне културе и окружења – у свакодневици, архитектури, уметности, одевању… Текстилне форме су израз индивидуалне стваралачке маште аутора, оне су целина која указује на одређену културу и припадност, а такође су и израз иновација које нуде нове развојне технологије. Напредна истраживања уводе нове приступе у производњи, обликовању и примени текстила, одговарајући на све сложеније друштвене захтеве са свим нијансама позитивних и негативних утицаја на економски, социолошки, еколошки, културолошки аспект друштвеног постојања. Текстилне форме су и неодвојиви део историје уметности, а у савременим уметничким праксама, процеси експериментисања и истраживања како материјала тако и техника, константно проширују границе медија и усложњавају концептуална и визуелна преиспитивања и изразе у области уметности текстила.

Програм модула Текстил омогућава да студенти стичу посебна знања, вештине и искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за креативан рад у области дизајна текстила, темељи се на стимулисању индивидуалних истраживања у процесу рада, од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног, тканог текстила, плетенине и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте како у области обликовања уникатног тако и у области индустријског текстила.

Обликовање тканог и плетеног текстила

Наставник: мр Златко Цветковић, доц.

Обликовање штампаног текстила

Наставник: мр Ивана Вељовић, ред. проф.

Таписерија

Наставник: мр Леонора Векић, доц.