M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

У сценском костиму, ствараоци сажимају и преплићу жељене и наметнуте реалности, властита опредељења и туђа очекивања; они приказују, интерпретирају, комуницирају, а истовремено и откривају суштину. За уобличавање костима потребне су исцрпне студије, спремност на необичне преокрете, способност сарадње и прилагођавања, али и одважност за храбре искораке, како би сценски костим био истински израз синергије и витални спој истраживачког, теоријског и практичног искуства, самосталног и колективног стваралаштва.

Програм модула Сценски костим пружа могућност студентима да се припреме и оспособе за пројектовање сценског костима за све медије – позориште, филм и телевизију, да руководе и прате реализацију својих пројеката у неком од наведених медија, да се баве истраживачким радом у струци, развијају своје способности и у оквирима конструкције и реконструкције костимских елемената и целина. Студенти се упућују на остваривање високог уметничког и естетског домета, уз поштовање традиције и бригу о свим етапама реализације сопствених идеја. Савладавши програмску материју свих предвиђених предмета студенти су оспособљени за професију костимографа која подразумева висок ниво ликовне и опште културе и познавање културних тековина своје и других средина.

Сценски костим

Наставник: мр Љиљана Петровић, ред. проф.

Луткарство

Наставник: Драгослав Тодоровић, позоришни редитељ