M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Стваралачко поље сценографије (за филм, тв, позориште али и за сва она дешавања и перформансе која захтевају обликовање простора за своју потпуну реализацију) је уметничка форма која заиста у себи обједињује и сучељава различите аспекте, укључујући одговор на контекст, постојеће дело, на перцепцију, навике и очекивања онога ко је аутор тог дела, онога ко дело посматра или у њему учествује. У свему томе стремљење сценографа је да очува и прикаже властиту естетику и уметничку истину, чиме се сценско стваралаштво додатно усложњава. Сценска уметност континуирано проширује своје границе, бивајући истовремено и одговор и инспирација за све комплексније и захтевније подухвате у области извођачких уметности и свих области деловања које данас захтевају “позорницу”, а од сценографа флексибилност, креативне помаке и аутентичност у свом раду.

Програм модула Сценографија даје највиши ниво стручно-уметничког образовања у области сценографије. Дипломирани примењени уметник из области сценографије је у стању да стручно и компетентно обавља свој креативни посао који се састоји из: пројектовања сценографије за позориште (сцена-кутија) као и за алтернативне сценске просторе; сценографије за филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката.

Филмска и ТВ сценографија

Наставник: др ум. Јелена Сопић

Позоришна сценографија

Наставник: мр Весна Поповић, ванр. проф.