M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Када Анти Тонче Владиславић настоји да се приближи теорији моде, он помиње да је одело двостран отисак, који према споља осигурава исказ унутрашњих капацитета и достигнућа, како ствараоца тако и корисника. У дубокој утканости ове области стваралаштва са животом појединца и целог друштва, лежи потенцијал савременог одевања да, својом слојевитошћу која у себи садржи и осликава читав низ спољњих фактора, друштвених, културолошких и економских, али и оних унутрашњих индивидуалних капацитета и опредељења ствараоца, оплемени али и суштински измени и остави печат на окружење у којем настаје.

Програм модула Савремено одевање подстиче студенте да развијају властите идеје и креирају концепте који осликавају особене и иновативне искораке у области савременог одевања. Предавања и практичне вежбе их оспособљавају да креирају зреле пројекте на највишем уметничком и техничко-технолошко нивоу, фокусирајући се на све етапе стваралаштва, од замисли до конкретних примена и пласирања резултата стваралаштва у свет моде и шире. Програм упознаје студенте са историјом али и савременим развојем моде, како би стекли увиде и разумевање за комплексно и широко поље стваралаштва као сто је савремено одевање, као и свих утицаја које то поље оставља на појединца и друштво (и обрнуто).

Наставник: Гордана Комад Арсенијевић, ред. проф.