M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Поље скулпторског деловања је изузетно комплексно, широко и стално се проширује новим дефиницијама и праксама. Скулптура је материјална, тактилна, у односу је са простором, природом, другим скулптурама, објектима, архитектуром, контекстом, а истовремено може бити и ефемерна, захтевајући тренутачну перцепцију. Скулпторски медиј као поље истраживања и експериментисања са свим поменутим аспектима, чини да ова уметничка дисциплина данас буде изузетно вибрантна и динамична, у дијалогу са наслеђеним границама и са потенцијалом да, бавећи се актуелним темама, мења и суштински утиче на непосредно окружење и садашњост, обликујући тако и контекст за будућност.

Програм модула Примењено вајарство изучава се у три области: скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора; меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета. Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.

Примењено вајарство

Наставник: Марко Вукша, доц.

Вајање

Наставник: Горан Чпајак, ред. проф.