M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Сликарство као визуализација и поље дијалектике измедју приказивања и репрезентације, идеје и слике, конвенције и нових пракси, нуди уметницима могућност да реализују низ различитих приступа, који својим методама, употребљеним материјалима, концептима и темама стваралаштва, могу преиспитати, ре-интерпретирати и ре-артикулисати постојеће границе и традиције сликарства у новом и измењеном контексту садашњости. Стално мењајући фактори савременог окружења и велики диверзитет данашњих потреба, очекивања и услова за рад, пред сликаре а нарочито ствараоце у пољу зидног сликарства, поставља бројне изазове али и прилике да у свом раду сажму властите уметничке истине, туђа очекивања, традиционалне концепте и нове приступе, доступна технолошка достигнућа али и садржаје и теме које ће покренути заједницу на преиспитивање, размишљање и деловање.

Програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија). Кроз предавања и упознавање са историјатом сликарства и актуелним уметничким праксама, као и кроз практичне вежбе у различитим сликарским техникама и приступима, програм оспособлајва студенте да самостално реализују властите радове и пројекте, у што зрелијем уметничком и техничком аспекту стваралаштва и продукције.

Монументално сликарство

Наставник: мр Мирослав Лазовић, ред. проф.

Зидно сликарство

Наставник: мр Мирослав Лазовић, ред. проф.