M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Тимски рад студената

Легенде фотографија:

01 Затечено стање предмета – лице

02 Затечено стање предмета – задња страна

03 Микроскопски снимци материјала

04 Уклањање старих рестаурација

05 Рестаурација недостајућих партија

06 Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – лице

07 Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – задња старана

 

Конзервација и рестаурација одливка надгробне плоче

Предмет: Надгробни натпис великог челника Димитрија, Бања Код Прибоја, одливак, инв. бр. 27_1227

Збирка: копија фресака и одливака пластике Галерије фресака

Власник: Народног музеја Србије

Кустос: др Бојан Поповић, виши кустос

Материјал: Композитни материјал на бази полиестра

Тачан састав добијен на основу инструменталне анализе, коришћењем ATR FTIR технике (инфрацрвена спектроскопија пригушене тоталне рефлексије са Фуријеовом

трансформацијом) Полиестар 86,1 % и Експандирани перлит 13,9 %

Димензије: 97x66x5 cm

Тимски рад студената четврте године основних студија: Милица Бакшуновић, Уна Глишић, Милица Анђелковић

 

Контакт:

Инстаграм налог: