M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Чарна Николић

Дневник из изолације
Закорачивши у ванредно стање, суочили смо се са интензивним осећањем да време, једноставно, не тече и да смо у њему заробљени на неодређени период. Били смо приморани да успоставимо нове рутине. Осећали смо се угрожено, неспокојно и трагали смо за уточиштем, за чулним и емотивним агенсима који рекреирају осећање среће и сигурности. Пошавши од тога да моја соба за мене представља неку врсту уточишта, инспирацију за ову серију фотографија проналазим управо у личним симболима сигурности. Одвајање од спољног света доживљавам као стање посвећености сопственој интими (гитара, јорган, кафа и сл.) – при чему се простор интимног постепено проширивао и прерастао у поспољену интимност. Стога, мој дневник из изолације посвећен је испитивању нове нормалности са којом смо суочени.

Више информација о аутору: