M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Андриана Раденковић

Биста Михајла Пупина
сигнатура А.Зарин штампаним словима – ћирилица
година настанка: непознато
материјал: гипс
димензије: 55x40x39 cm
власништво: Факултет Ликовних уметности

фотографија 1 – Затечно стање – задња страна
Фотографија 2 – Затечно стање – полу профил задња страна
Фотографија 3 – Затечно стање – леви профил
Фотографија 4 – Затечно стање – леви полу профил
Фотографија 5 – Затечно стање –  анфас
Фотографија 6 – Детаљ – лица у току и након конзерваторско-рестаураторских радова
Фотографија 7 – Детаљ –рамена пре и након конзерваторско-рестаураторских радова
Фотографија 8 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – задња страна
Фотографија 9 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – полу профил задња страна
Фотографија 10 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – леви профил
Фотографија 11 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – леви полу профил
Фотографија 12 – Предмет након конзерваторско-рестаураторског третмана – анфас