M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Један од аспеката кроз који се може описати човечанство је култура материјала, а међу њима, керамици засигурно припада позиција једног од најстаријих који су присутни у човековом непосредном окружењу, како у оквиру културе свакодневице тако и у области уметничког стваралаштва. Једна уважена интернационална манифестација за смотру актуелних дешавања у пољу уметности и дизајна керамике, одржана још давне 2002. године у Јапану, носила је назив Керамика – материјал будућности. Организатори су од аутора у свим категоријама, од уметничке до керамике у масовној и серијској производњи, тражили да кроз особени израз и приступ у изради и примени керамичких форми, прикажу концепцију будућности. С једне стране поглед у будућност, с друге стране историјат дужи од двадесет пет хиљада година, ствараоцима у пољу керамике нуди инспиративно поље обојено истовремено традицијом и иновацијом, наслеђем и новим формама у складу са актуелним технолошким достигнућима, перцепцијама и потребама друштва.

Програм модула Керамика пружа студентима могућност образовања за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн. Основни циљ програма је оспособљавање за самосталан рад, како у занатско-технолошком, тако и у стваралачком смислу, као и за суделовање у тимском раду. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета Керамички дизајн одвија у индустријама керамике. Остали предмети допуњавају овај програм пружајући општа знања која доприносе обликовању комплетне креативне личности.

Посудна керамика

Наставник: мр Игор Милићевић, ванр. проф.

Уникатна керамика

Наставник: др ум. Љубица Кнежевић, доц.

Керамички дизајн

Наставник: мр Мирољуб Драмићанин, ред. проф.