M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Један од аспеката кроз који се може описати човечанство је култура материјала, а међу њима, керамици засигурно припада позиција једног од најстаријих који су присутни у човековом непосредном окружењу, како у оквиру културе свакодневице тако и у области уметничког стваралаштва. Једна уважена интернационална манифестација за смотру актуелних дешавања у пољу уметности и дизајна керамике, одржана још давне 2002. године у Јапану, носила је назив Керамика – материјал будућности. Организатори су од аутора у свим категоријама, од уметничке до керамике у масовној и серијској производњи, тражили да кроз особени израз и приступ у изради и примени керамичких форми, прикажу концепцију будућности. С једне стране поглед у будућност, с друге стране историјат дужи од двадесет пет хиљада година, ствараоцима у пољу керамике нуди инспиративно поље обојено истовремено традицијом и иновацијом, наслеђем и новим формама у складу са актуелним технолошким достигнућима, перцепцијама и потребама друштва.

Програм модула Керамика пружа студентима могућност образовања за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн. Основни циљ програма је оспособљавање за самосталан рад, како у занатско-технолошком, тако и у стваралачком смислу, као и за суделовање у тимском раду. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета Керамички дизајн одвија у индустријама керамике. Остали предмети допуњавају овај програм пружајући општа знања која доприносе обликовању комплетне креативне личности.

Посудна керамика

Наставник: мр Игор Милићевић, редовни проф.

 

Уникатна керамика 3

Наставник: др ум Љубица Кнежевић, ванр. проф.
сарадник: Миа Угреновић, истраживач сарадник

Керамички дизајн

Наставник: Јасмина Пејчић, доц.
сарадник: Ивана Рацков Сташић, стручни сарадник