M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Кроз сарадњу уметности, технологије и науке све више се проширује стваралачко, употребно и искуствено поље индустријског дизајна, и све то у складу са актуелним тенденцијама одговорног понашања појединца и заједнице. Производи индустријског дизајна дубоко су уткани у ткиво људског постојања и функционисања друштва, како у контексту приватног тако и јавног живота. Овај аспект функционалности, у интеракцији са естетским и визуелним начелима, подстиче аналитичке и креативне процесе индустријског дизајнера, не само да пронађе решења која су одговор на специфичне захтеве окружења, већ и да, самостално или у тимским истраживањима и праксама, отвори нова питања и понуди продукте и средства која имају потенцијал да промене појединца и друштво, и да позитивно преобликују садашње и будуће обрасце постојања.

Програм модула Индустријски дизајн омогућава образовање пројектаната – индустријских дизајнера, за веома широку област индустријске производње: од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различитих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава. Основни циљеви наставног програма састоје се у образовању креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички образоване, способне за тимски рад и решавање практичних проблема.

Индустријски дизајн

Наставник: мр Душан Нешић ред. проф.
Уметнички сарадник: Мирко Вујичић

Концептуални дизајн

Наставник: мр Марко Луковић ванр. проф.

Графика производа

Наставник: Славиша Савић, доц.