M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Поље деловања које припада овом модулу је врло широко и подразумева различите облике графичког изражавања, од ликовне преко примењене графике, илустрације, писма, до дизајна и уметности књиге и различитих врста публикација. Програм инспирише студенте да истражују и преиспитују границе, како унутар традиционално постављених оквира, тако и у оквиру нових приступа који ово поље, а нарочито дизајн публикација, померају ка другачијим начинима израде и употребе, не изузимајући узбуђења које и аутори и корисници осећају када креирана дела искачу из сфере корисности или очекиваних начина употребе.

Програм модула Графика и књига нуди теоријску подлогу, упознавање са историјским и савременим праксама из ове и сродних области, како кроз предавања тако и путем гостовања уметника и дизајнера који могу студентима да понуде нове перцепције, као и корисне информације из властитог искуства. Оне студентима помажу да пронађу властити израз и припреме се за велика очекивања у њиховом наредном професионалном опредељењу. Практична настава се одвија у факултетским радионицама за графику, ручну штампу и типографију, офсет, ситоштампу, фотографију, као и у учионицама опремљеним рачунарима и пројекторима.

Графика књиге

Наставник: мр Мирјана Живковић, ванр. проф.

Писмо

Наставник: др ум. Ана Продановић, доц.

Илустрација

Наставник: мр Растко Ћирић, ред. проф.

Графика

Наставник: мр Мирјана Томашевић, ванр. проф.