M

ДИПЛОМА 2020

На основним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, Дипломска изложба је круна четворогодишњег рада студената, као и наставника и сарадника који раде са дипломцима. Школска 2019/2020. година је по свему била специфична и изазовна, а за генерацију студената који су се уписали 2015. године, била је и завршна година – време када се сумирају сва стечена знања у уметничком истраживачком раду на првом нивоу студија.

Иако смо уложили све напоре да одржимо праксу свечаног отварања изложбе Диплома 2020 у Музеју примењене уметности и ове године, околности су биле такве да је електронски галеријски простор тренутно једини начин да се прикаже и сагледа целовита слика резултата рада студената четврте године.

Нове дигиталне праксе имају своје предности… ово је место коме ћете се враћати.

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Графички дизајн има привилегију да учествује у најразличитијим пољима друштвених ситуација, путем презентације, оглашавања, масовне и тржишне комуникације, како би омогућио разумевање, тумачење и везу са најразличитијим типовима информација и садржаја који нас окружују. Графички дизајнери су често у незгодној позицији да балансирају између очекивања наручиоца, потрошача и властитих стваралачких слобода, између потребе за информативношћу и потребе за убеђивањем, али исто тако, они имају и могућност да визуелно обликујући, подстакну и произведу смисао, нове суштине и квалитете. У непрестано мењајућем пољу истраживања и иновација, развоја нових начина и канала интеракције и комуникације, графички дизајнери имају све већу улогу и могућност да истински промене перцепцију, свест, мисаони и искуствени простор појединца и шире заједнице, обликујући позитиван систем вредности кроз иновативна, одговорна и критички освешћена решења.

Програм модула Графички дизајн омогућава студентима да се професионално оспособе за ову сложену дисциплину која се константно развија под утицајем усложњавања тржишта, потреба и очекивања појединца и заједнице. Кроз теоријску наставу и основне предмете студенти се информишу о историјским примерима и актуелностима у области графичког дизајна, стичу основе ликовно-графичке културе, а затим се у оквиру уже стручних предмета фокусирају на специфична знања кроз конкретне пројекте и задатке. Настава је индивидуална и обавља се у просторијама Атељеа за графички дизајн које су опремљене рачунарском и другом опремом предвиђеном за рад и стваралаштво у области графичког дизајна.

Графичке комуникације

Наставник: Зоран Блажина, ред. проф.
Асистент: др ум. Елда Станковић

Плакат

Наставник: Славимир Стојановић, доц.
Асистент: др ум. Елда Станковић

Просторна графика

Наставник: Милош Илић, ванр. проф.
Асистент: др ум. Елда Станковић

Писмо

Наставник: мр Ведран Ераковић, доц.