M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Читав спектар изражавања и стваралаштва у области обликовања просторних структура и елемената, полази од динамичне везе између човекових потреба, навика и визија. У рапидно мењајућем контексту актуелне и будуће реалности, ствараоци у овом пољу делују између идентификовања и предвиђања свих промена, односно између одговора на постојеће изазове и с друге стране, креирања нових патерна и квалитета људске егзистенције увођењем иновативних решења.
Кроз практичну наставу која припрема студенте за пројектовање и извођење конкретних решења, али и теоријску наставу која обезбеђује дијалог са историјским примерима и увид у савремене праксе у пољу дизајна простора и намештаја, студенти стичу компетенције за концептуално и критичко размишљање и за практично стваралаштво, које пружа одговор на специфичне захтеве али нуди и нове стваралачке парадигме, засноване на знању, креативности и ентузијазму младих образованих академаца.

Програм модула Дизајн ентеријера и намештаја оспособљава будуће професионалце за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова различитих намена и сложених функционалних садржаја у контексту како савремене архитектуре, тако и историјских, стилских амбијената; самостална истраживања функционално-ликовне феноменологије простора; примену стручног и уметничког знања у пројектовању уникатно покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија као и намештаја серијске, индустријске производње; пројектовање амбијенталних , просторних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора и осмишљавање сопствених програмско – обликовних стратегија за ангажовање у урбаном контексту у ликовном и архитектонском смислу.

Обликовање сложених просторних структура

Наставници: мр Тања Манојловић, ред. проф.

Асистент: Теодора Стојановић

 

 

Системи и типологија намештаја

Наставник: Ранко Бочина, ред. проф.

Сарадник: Милица Стојковић, демонстратор