M

ДИПЛОМА 2021

Изложба завршних радова студената 4. године Факултета примењених уметности у Београду – Диплома 2021, приказује нам, као и у претходним годинама, разноврсност и ширину деловања дисциплина које се проучавају на Факултету.

Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције.

Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности.

Душан Матић у предговору књиге Границе уметности Андреа Жида, напомиње да је одлика високе уметничке савести не казати ништа више сем онога што се најискреније зна. Изложбом Диплома 2021, Факултет примењених уметности представља управо то – потенцијал и знање својих студената дипломаца, савест али и радост њиховог стварања, сумиране у делима која коментаришу и мењају савремени контекст, али и антиципирају промене у будућности, те ће тако многа од њих бити присутна и актуелна сутра колико и у садашњем тренутку.

Диплома 2020

Пратите нас:
Tw        Be        Fb        Pin

Богата разноврсност садржаја, тема, техника и уметничких приступа у области стваралаштва и продукције анимираног филма, чини инспиративно поље за ствараоце да развијају властите техничке и стилске језике, да се критички осврћу на богато наслеђе анимираног филма, да истражују, експериментишу и иновирају приступе и потенцијале анимираног филма, као исказа о најразличитијим интимним или колективним темама и порукама, које су каткад врло директно а каткад врло суптилно уткане у нарацију или апстракцију анимираног филма.

Програм модула Анимација оспособљава студенте да самостално артикулишу свој ауторски анимирани (сликовно-звучно-покретни) пројекат базиран на наративном предлошку. Предмет Анимација настоји да студенту омогући оживљавање његових визуелних представа, техникама традиционалне анимације и уз помоћ компјутера. Програм истовремено упознаје студенте са највишим и најважнијим достигнућима у историји анимације и нуди практицне везбе из кинематике, где се стичу знања и вештине, потребни  за прављење илузије кретања предмета, разних врста живих бића, атмосферских појава и визуелних ефеката. Последњи задатак на крају студија сваког студента је осмишљавање и реализација вишеминутног анимираног филма.

Писмо

Наставник: др ум Јана Оршолић, редовни проф.

 

Анимација

Наставник: др ум. Ива Ћирић, доцент.